Fri Dansträning

Fri tid för dansträning, är all tid då lokalerna inte nyttjas för ordinarie verksamhet, annan schemalagd verksamhet eller är uthyrda.

Fri tid för dansträning, delas av medlemmar i BDK, enligt nedanstående krav, för träning i dans. Medlemmar som tränar samtidigt ska komma överens om musikstil och tempo för att samtidig träning ska kunna bedrivas.

För att nyttja lokalerna krävs följande:
- Att man är medlem i BDK
- Att man samtidigt är en aktiv medlem som tävlar för BDK och/eller
- är aktiv i BDK:s ordinarie kurs eller träningsverksamhet och/eller
- erlägger av BDK fastställd avgift för Fri träning för dansträning
- att det finns en ansvarig person från BDK närvarande, som kan låsa upp och låsa lokalerna
- att medlem och/eller ansvarig, när fri träning bedrivs eller kommer att bedrivas, lägger in detta i BDK:s almanacka, så andra medlemmar också kan nyttja tiden.

BDK kan begränsa nyttjandet av en ledig lokal, även om ovan uppfylls på grund av säkerheten för närvarande i lokalen, exempelvis vid tillfällen då antalet personer i stora lokalen överstiger 2/3 av godkänt antal som får vistas i lokalen, då behövs fri passage till lilla lokalens nödutgång, dvs dörrarna till lilla lokalen ska vara öppna.
Fri tid för dansträning, som kan bedrivas med dörrarna öppna är godkänd, under förutsättning att maximalt antal personer inte överskrids i lokalen.

Medlem som nyttjar Fri tid för dansträning, ska respektera reglerna kring Fri tid för dansträning och överenskomna tider tillsammans med kursledare och ansvariga personer från BDK.

Styrelsen