Styrelsen 2020

Kursledare

Fest/Aktivitetskommittén
Info/Marknadsföring
Pelle Aastad    
Åsa Axén
Suppleanter
Agneta Rodriguez
Ann Lilja
073-619 83 31

Ledamot 3
Gunilla Elsässer
070-712 93 26
Ledamot 4
Syrene Falck
076-837 52 30

Ledamot 2
Ulf Wedlund
073-390 03 60

Ledamot 1
Kassör
Annelie Rosén
070-937  03 00

Revisor 2
Pija Sandell
070-422 26 90
Revisor 1
Pernilla Palm
070-605 05 68
Annelie Rosén
Ronny Tollestam
076-886 75 20
Weine Ekström
070-641 53 12
Richard Steen    
Revisorer
Valberedning
Suppleant 1
"Lollo" Romlin
070-741 42 04

Revisorsuppleant
Micke Lindgren

Suppleant 2
Katarina Vågström
070-332 72 66Niklas Bellinder

Agneta Rodriguez
076-050 30 23
Ronny Tollestam
076-886 75 20
Lokalkommittén
Ulf Wedlund
073-390 03 60

Berit Ekström
Liisa Tollestam

Ordförande
Pelle Aastad
070-554 99 99
Pelle Aastad
070-554 99 99
Lars Fetter

Andreas Rosenqvist

Lizette Hånberg
072-211 11 60

Lizette Hånberg
072-211 11 60

Syrene Falck
076-837 52 30
Ledamot 5
Örjan Tedborn
070-971 14 85
Ledamot 6
Camilla Lundberg
070-757 74 25
Sammankallande
Gunnar Romlin
070-881 22 18
Kursledare

Anders Björnsson
Ann Ljunglund
Tävlingsorganisation
Tävling/Licens