forts.......

Brunna Danssportklubb hyr vår fina lokal av en privat hyresvärd och vår årliga hyreskostnad, som varierar ngt beroende på rörliga delar, handlar totalt om ca 500 000 kr/år. Med ett sådant här uppehåll i vår verksamhet, som det kommer att bli, så kommer klubbens ekonomi försämras markant.

De som verkligen värnar om klubbens verksamhet ska ges möjlighet att efterskänka inbetalda kursavgifter för att bidra till vår hyra.


Följande gäller :

    För alla kurser och arrangemang gäller att inbetald avgift hålls tillgodo som betalning för annan kurs eller arrangemang i   framtiden. Du som har betalat sådan avgift behöver inte göra någonting, detta görs med automatik.

   För Dig som vill ha en återbetalning av Din avgift, OBS! gäller inte medlemsavgift, så vidarebefordrar Du kvittot som Du fått från oss till kassor@bdk.se med texten "Önskar återbetalning till bank + kontonummer: xxxxx-xxxx"

    För Dig som vill bidra med Din avgift till klubbens hyra, så vidarebefordrar Du kvittot som Du fått från oss till kassor@bdk.se med texten "Efterskänker min avgift"

Vid en ev. återbetalning så tar vi, i detta unika tillfälle, inte ut ngn administrativ avgift som vi brukar göra i enlighet med vår betalningspolicy.


För nedanstående arrangemang gäller:

    Fox Special 3.2, arrangemanget flyttas framåt i tid, håll koll på hemsida och Facebook, alla behåller sin plats som antagen eller i kö. Skulle nytt datum inte passa, vänligen kontakta kursadmin, så att nästa i kö får Din plats.
Vårfesten återkommer vi om med separat info längre fram.


När det gäller våra Grundkurser och Fortsättningskurser, kommer vi att försöka ordna så att vi kommer ikapp i vårat schema för kurserna, med helg och/eller intensivkurs, sent i vår och/eller tidigt i höst.


Vi hoppas naturligtvis att allt normaliseras så fort som möjligt, så också vår verksamhet, så att vi kan fortsätta med vår hobby, intresse eller den livsstil som ett dansant liv innebär.


Med vänliga hälsningar Brunna Danssportklubb