Brunna Danssportklubb är en ideell förening och lever helt på kurs- och medlemsavgifter och med dessa betalar vi hyran för vår lokal. Vi som arbetar i föreningen gör det helt ideellt. Vi har inga bidrag från kommun eller förbund utan det är vi medlemmar som får detta att gå runt.

Vi återkommer med planer för hösten och framtiden, för en framtid för Brunna Danssportklubb, det finns det!

Med vänliga hälsningar
Styrelse, kursledare och alla andra ideellt arbetande i Brunna Danssportklubb!