Vi planerar för en start av vår verksamhet så snart som förutsättningarna ges för att göra detta. Vi återkommer med information så fort som det går att anmäla sig till kurser, träningar och socialdans! En vädjan till alla är att betala in medlemsavgiften för 2021 via vår hemsida www.bdk.se eller via denna länk: https://dans.se/shop/?org=bdk&mship så vi kan betala löpande kostnader för exempelvis vår lokal.

 

Vi följer Svenska Danssportförbundets rekommendationer, som bygger på myndigheternas rekommendationer, restriktioner och lagar under pandemin. Vår lokal kommer därför att vara stängd för verksamhet och vi kommer inte att hyra ut lokalen heller, eftersom vi just nu inte kan bedriva någon egen verksamhet. De regler som finns visar på att vi, Brunna Danssportklubb, har ett ansvar för att gällande regler och lagar följs, även av en eventuell hyresgäst. Vi kan drabbas viten och andra bestraffningar om den eventuella hyresgästen inte följer gällande regler och lagar.
Med vänliga hälsningar Styrelsen i Brunna Danssportklubb.