Vill du mejla någon så är adressen (förnamn)@bdk.se

Styrelsen 2022

 • Ordförane Helena Lindberg
 • Sekreterare Lollo Romlin
 • Kassör Annelie Rosén
 • Stefan Lindkvist
 • Tindra 

Suppleanter

 • Ulf Wedlund
 • Hassan Hakim

Revisorer

 • Pernilla Palm
 • Pija Sandell
 • Micael Lindgren (Suppleant)

Valberedning

 • Reine Josefsson (Sammankallande)
 • Karin Sörnäs
 • Marianne Tjernell

 

Vill du mejla någon så är adressen  (förnamn)@bdk.se

Kursledare hösten 2023

 Annelie Rosén, Pelle Aastad, Richard Steen,  Mattias Remar, David Canberger, Holly Lindqvist, Elin Olsson

Fest

Ann Lilja, Berit o Weine Ekström, Tindra 

Aktivitet o Socialdans

Gunnar Romlin, Karin Sörnäs, Lollo Romlin, Per Aastad, Tindra 

Information o Marknadsföring

Ronny Tollestam Webmaster, Foto/Video, Kursadministratör.

Tindra  Facebook, Instagram

Lokalen

Weine o Berit Ekström, Ronny o Liisa Tollestam, Ulf Wedlund, Gunnar Romlin

Tävling/Licens

Agneta Rodrigues

Tävlingsorganisation

Per Aastad

 

Styrelsen + Suppleanter 2023   Lollo  Helena  Ulf  Stefan  Hassan  Tindra   Annelie