Vill du mejla någon så är adressen (förnamn)@bdk.se

Styrelsen

 • Ordförane Per Aastad
 • Sekreterare Lollo Romlin
 • Kassör Annelie Rosén
 • Sara Wikberg
 • Syrene Alphonse
 • Örjan Tedborn
 • Camilla Lundberg

Suppleanter

 • Ulf Wedlund
 • Katarina Vågström

Revisorer

 • Pernilla Palm
 • Pija Palm
 • Micael Lindgren (Suppleant)

Valberedning

 • Gunnar Romlin (Sammankallande)
 • Eva-Neta Strandnes
 • Reine Josefsson

 

Kursledare

Agneta Rodrigues, Annelie Rosén, Åsa Axen, Ann Ljunglund, Pelle Aastad, Richard Steen, Niklas Belinder, Lars Fetter, Anders Björnsson, Andreas Rosenqvist

Festkommittén

Ann Lilja, Berit o Weine Ekström, Gunnar o Lollo Romlin, Lizette Hånberg, Camilla Lundberg, Katarina Vågström, Syrene Alphonse, Örjan Tedborn

 

Information o Marknadsföring

Ronny Tollestam, Gunnar Romlin

Lokalkommittén

Weine o Berit Ekström, Ronny o Liisa Tollestam, Ulf Wedlund, Syrene Alphonse, Lizette Hånberg

Tävling/Licens

Agneta Rodrigues

Tävlingsorganisation

Per Aastad