Vill du mejla någon så är adressen (förnamn)@bdk.se

Styrelsen 2022

 • Ordförande Helena Lindberg
 • Sekreterare Annika Lööw
 • Kassör Annelie Rosén
 • Stefan Lindkvist
 • Ulf Wedlund
 • Tindra 
 • Lollo Romlin

Suppleanter

 •  Mattias Remar
 • Hassan Hakim

Revisorer

 • Pernilla Palm
 • Pija Sandell
 • Micael Lindgren (Suppleant)

Valberedning

 • Reine Josefsson (Sammankallande)
 • Henry Persson
 • Marianne Tjernell

 

Vill du mejla någon så är adressen  (förnamn)@bdk.se

Kursledare hösten 2024

 Annelie Rosén, Kjell Pettersson, Richard Steen,  Mattias Remar, David Canberger, Holly Lindqvist, Elin Olsson

Fest

Ann Lilja, Berit o Weine Ekström, Tindra 

Aktivitet o Socialdans

Gunnar Romlin, Karin Sörnäs, Lollo Romlin, Per Aastad, Tindra

Information o Marknadsföring

Ronny Tollestam Webmaster, Foto/Video, Kursadministratör.

Tindra  Facebook, Instagram

Lokalen

Weine o Berit Ekström, Ronny o Liisa Tollestam, Ulf Wedlund, Gunnar Romlin

Tävling/Licens

Agneta Rodrigues

Tävlingsorganisation

Per Aastad

Spellistor: admin.dj@bdk.se

 

Styrelsen + Suppleanter 2024   Helena  Ulf  Stefan  Hassan  Tindra   Annelie (saknas Annika,  Mattias)